Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

Căn cứ kết luận Hội đồng tốt nghiệp năm 2016, Trường công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 như sau:
Sinh viên xem chi tiết danh sách theo đường dẫn này.
Trường trân trọng kính mời quý phụ huynh của các sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi tham dự Lễ tốt nghiệp diễn ra tại Trường. Sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi nhận thư mời trực tiếp tại Trường (khi đến ký sổ nhận bằng tại phòng Đào tạo).

Nguồn tin: Phòng Đào tạo