Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Danh sách dự thi - Kỳ thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Đại học - Hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 thông báo danh sách thí sinh dự thi và quyết định công nhận miễn thi như sau: