LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII - NĂM HỌC 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN HOÃN THI DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID 19

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII - NĂM HỌC 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN HOÃN THI DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID 19

 15:38 19/10/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học HKII - năm học 2019-2020 dành cho sinh viên hoãn thi do ảnh hưởng dịch Covid 19, cụ thể như sau:

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ