Thông báo về việc bố trí phòng nghỉ trưa cho sinh viên

Thông báo về việc bố trí phòng nghỉ trưa cho sinh viên

 16:18 08/09/2017

Thông báo về việc bố trí phòng nghỉ trưa cho sinh viên

Thông báo bố trí phòng nghỉ trưa cho sinh viên Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Thông báo bố trí phòng nghỉ trưa cho sinh viên Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

 11:14 22/03/2017

Trường thông tin về việc bố trí các phòng dành học cho sinh viên nghỉ trưa - học kỳ 2 năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ