Giới thiệu cổng thông tin dành cho sinh viên, giảng viên áp dụng từ năm học 2020 - 2021

Giới thiệu cổng thông tin dành cho sinh viên, giảng viên áp dụng từ năm học 2020 - 2021

 09:56 15/07/2020

Từ năm học 2020 - 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh chính thức sử dụng cổng thông tin mới https://portal.huflit.edu.vn

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ