HUFLIT ký Thỏa ước đào tạo Thạc sĩ với Trường Đại học Soongsil

HUFLIT ký Thỏa ước đào tạo Thạc sĩ với Trường Đại học Soongsil

 11:19 28/04/2016

Chiều ngày 11/3/2016, đã diễn ra lễ ký kết Thỏa ước hợp tác chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh giữa HUFLIT và Trường Đại học Soongsil,.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ