lịch thi và ds thi nang luc

Thông báo lịch thi và danh sách dự thi bài thi năng lực tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc

 11:21 02/10/2021

Căn cứ thông báo và kết quả đăng ký kiểm tra năng lực tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021, Trường thông báo đến các sinh viên đã đăng ký dự thi một số thông tin như sau:

Danh sách thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2019

Danh sách thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2019

 16:59 19/08/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh niêm yết danh sách dự thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2019 như sau

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ