Thông báo tổ chức tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên năm 1 - khóa 2018

Thông báo tổ chức tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên năm 1 - khóa 2018

 19:22 23/05/2019

Căn cứ kế hoạch số 20/KH-ĐNT ngày 23/5/2019, Trường thông báo thời gian tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên năm 1 (khóa 2018) như sau:

HUFLIT đăng ký môn học

Thông báo đăng ký các môn học thuộc học kỳ 2 năm học 17 - 18

 14:18 10/12/2017

Căn cứ kế hoạch năm học 2017 – 2018, Nhà trường thông báo đến sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 (2017 - 2018), cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ