Danh sách sinh viên tốt nghiệp (dự kiến) đợt 2 - năm 2021

Danh sách sinh viên tốt nghiệp (dự kiến) đợt 2 - năm 2021

 09:40 29/04/2021

Căn cứ kết luận Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét tốt nghiệp như sau:.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ