QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRAO HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRAO HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

 14:51 19/03/2020

Kết quả xét học bổng chính sách năm học 2019-2020 dành cho đối tượng con CB - NV - GV trong Trường, anh chị em ruột có cùng thời gian học tại Trường, Sinh viên khuyết tật, Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

THÔNG BÁO NHẬN HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH

THÔNG BÁO NHẬN HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH

 15:01 08/06/2017

Thông báo nhận học bổng chính sách cho sinh viên là con Cán bộ - Nhân viên - Giảng viên cơ hữu đang công tác tại trường; anh chị em ruột đang học tại trường; sinh viên khuyết tật và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2016 - 2017

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ