DKMH

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2020 - 2021

 16:40 07/12/2020

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ