HUFLIT có thể hỗ trợ đẩy mạnh 2/3 khâu đột phá của tỉnh Hậu Giang

HUFLIT có thể hỗ trợ đẩy mạnh 2/3 khâu đột phá của tỉnh Hậu Giang

 18:08 22/03/2021

Tại buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo hai bên, UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh vai trò của HUFLIT trong việc thúc đẩy cả hai khâu đột phá về Khung pháp lý và Nguồn nhân lực ứng dụng khoa học - công nghệ trong tương lai.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ