Hướng dẫn xem thời khóa biểu dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020

Hướng dẫn xem thời khóa biểu dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020

 22:21 18/10/2020

Sinh viên năm Nhất - khóa 2020 lưu ý một số điểm khi xem thông tin thời khóa biểu, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ