Lịch thi lần 2 kết thúc học phần Học Kỳ II -  năm học 2016 – 2017 hệ văn bằng 2

Lịch thi lần 2 kết thúc học phần Học Kỳ II - năm học 2016 – 2017 hệ văn bằng 2

 11:24 03/07/2017

Lịch thi lần 2 kết thúc học phần Học Kỳ II - năm học 2016 – 2017 hệ văn bằng 2

VB2 - Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 16-17 hệ văn bằng 2 - đợt 3

VB2 - Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 16-17 hệ văn bằng 2 - đợt 3

 09:16 14/06/2017

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - năm học 2016 – 2017 hệ văn bằng 2 - đợt 3

VB2: Danh sách thi kết thúc học phần Học kỳ 2 năm học 16 - 17 đợt 2

VB2: Danh sách thi kết thúc học phần Học kỳ 2 năm học 16 - 17 đợt 2

 16:31 05/06/2017

Danh sách thi kết thúc học phần Học kỳ 2 năm học 16 - 17 đợt 2

VB2: Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 2 năm học 16 - 17 đợt 2

VB2: Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 2 năm học 16 - 17 đợt 2

 14:12 29/05/2017

Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 2 năm học 16 - 17 đợt 2

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ