VB2: Lịch thi và danh sách thi kết thúc học phần Học Kỳ I - năm học 17 18 các lớp văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học

VB2: Lịch thi và danh sách thi kết thúc học phần Học Kỳ I - năm học 17 18 các lớp văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học

 10:36 17/10/2017

Lịch thi kết thúc học phần Học Kỳ I - năm học 2017 - 2018 các lớp văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học

Danh sách thi lần 2 kết thúc học phần Học Kỳ II - năm học 2016 – 2017 hệ văn bằng 2

Danh sách thi lần 2 kết thúc học phần Học Kỳ II - năm học 2016 – 2017 hệ văn bằng 2

 09:03 10/07/2017

Danh sách thi lần 2 kết thúc học phần Học Kỳ II - năm học 2016 – 2017 hệ văn bằng 2

Lịch thi lần 2 kết thúc học phần Học Kỳ II -  năm học 2016 – 2017 hệ văn bằng 2

Lịch thi lần 2 kết thúc học phần Học Kỳ II - năm học 2016 – 2017 hệ văn bằng 2

 11:24 03/07/2017

Lịch thi lần 2 kết thúc học phần Học Kỳ II - năm học 2016 – 2017 hệ văn bằng 2

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ