Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2020-2021

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2020-2021

 13:57 16/12/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII - NĂM HỌC 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN HOÃN THI DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID 19

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII - NĂM HỌC 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN HOÃN THI DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID 19

 15:38 19/10/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học HKII - năm học 2019-2020 dành cho sinh viên hoãn thi do ảnh hưởng dịch Covid 19, cụ thể như sau:

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII - ĐỢT 2 (2019-2020) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII - ĐỢT 2 (2019-2020) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

 10:56 17/08/2020

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII - ĐỢT 2 (2019-2020) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ