Thông báo thi kết thúc học phần Học kỳ 3 - Năm học 2020 - 2021

Thông báo thi kết thúc học phần Học kỳ 3 - Năm học 2020 - 2021

 13:57 11/08/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ Hè năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến.

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Đợt 3 - Năm học 2020 -2021

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Đợt 3 - Năm học 2020 -2021

 14:45 03/08/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020-2021- ĐỢT 3 bằng hình thức trực tuyến.

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Đợt 2 - Năm học 2020 -2021

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Đợt 2 - Năm học 2020 -2021

 17:09 30/06/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020-2021- ĐỢT 2 bằng hình thức trực tuyến.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ