Thông báo lịch học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh của sinh viên năm thứ nhất – khóa 2018

Thông báo lịch học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh của sinh viên năm thứ nhất – khóa 2018

 11:10 07/06/2019

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018 – 2019;
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh và một số nội dung liên quan cụ thể như sau:

Thông báo tổ chức tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên năm 1 - khóa 2018

Thông báo tổ chức tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên năm 1 - khóa 2018

 19:22 23/05/2019

Căn cứ kế hoạch số 20/KH-ĐNT ngày 23/5/2019, Trường thông báo thời gian tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên năm 1 (khóa 2018) như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ