02 vấn đề cần lưu ý khi dùng công cụ AI trong việc học

02 vấn đề cần lưu ý khi dùng công cụ AI trong việc học

 16:30 05/05/2021

Thiếu chủ động và hiểu chưa đúng về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) là 02 vấn đề thường gặp khi sinh viên ứng dụng vào quá trình học tập

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ