LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY VÀ HỆ VLVH

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY VÀ HỆ VLVH

 10:01 19/03/2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần dành cho các lớp văn bằng 2 chính quy và hệ VHVL năm học 2017 - 2018 các lớp BE1601, VA140201, VA15020, VA150203, VA160201.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ