Sinh viên ngành Luật tham dự các phiên tòa xét xử ở TP.HCM

Sinh viên ngành Luật tham dự các phiên tòa xét xử ở TP.HCM

 14:25 04/05/2021

Với phương châm “dạy và học Luật từ thực tiễn”, Ban chủ nhiệm Khoa Luật HUFLIT luôn tạo mọi điều kiện để sinh viên học tập tốt trên lớp cũng như học từ thực tế, thực tiễn.

Vừa qua Ban chủ nhiệm Khoa Luật HUFLIT đã phối hợp với các Tòa án TP.HCM( Tòa án nhân dân Quận 11, Quận Tân Phú, Quận 5, ...) tổ chức cho sinh viên tham quan các phiên tòa xét xử.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ