Hướng dẫn xem thời khóa biểu cho sinh viên năm 1 - khóa 2019

Hướng dẫn xem thời khóa biểu cho sinh viên năm 1 - khóa 2019

 09:26 28/08/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả sinh viên năm 1 - khóa 2019 thời khóa biểu học kỳ 1 (2019-2020) như sau

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ