THI HỌC KÌ

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2021 -2022

 21:37 16/12/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến.
Sinh viên vui lòng xem các văn bản liên quan và nghiêm túc thực hiện trong suốt thời gian thi:

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Đợt 1 - Năm học 2020 -2021 (Vấn đáp + Tiểu luận)

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Đợt 1 - Năm học 2020 -2021 (Vấn đáp + Tiểu luận)

 10:00 04/06/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 84/TB-ĐNT do Hiệu trưởng ký ngày 04/6/2021 về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2020 - 2021 trong tình hình dịch Covid-19, sinh viên vui lòng xem các văn bản liên quan và nghiêm túc thực hiện trong suốt thời gian thi:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ