Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế (áp dụng từ khóa 2015)

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế (áp dụng từ khóa 2015)

 17:38 18/06/2016

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế, gồm 2 chuyên ngành:
- Chính trị - Ngoại giao
- Quan hệ công chúng

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ