MẪU THÔNG BÁO 1 copy 3 (1)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÒNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKI (2022-2023) CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THUỘC KHÓA 27 (2021)

 16:00 02/12/2022

Một số phòng thi HKI (2022-2023) cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 27 (2021) đã có sự điều chỉnh kể từ ngày 01/12/2022. Sinh viên vui lòng kiểm tra lại lịch thi trong tài khoản cá nhân.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ