Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt 2 năm 2020

Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt 2 năm 2020

 16:52 20/10/2020

Căn cứ kết luận Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020, trường công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp (dự kiến) đợt 2 năm 2020 như sau:

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ