Báo cáo chuyên đề “Hiểu về tuyển dụng trong thời đại ngày nay”

Báo cáo chuyên đề “Hiểu về tuyển dụng trong thời đại ngày nay”

 15:15 07/04/2021

Ngày 2/4/2021 Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công buổi báo cáo chuyên đề: “Hiểu về tuyển dụng trong thời đại ngày nay” qua phần trình bày của báo cáo viên ThS. Phạm Thế Châu.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ