TOT NGHIEP

Thông báo : V/v tham dự lễ trực tuyến và nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng dành cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2021

 14:04 29/11/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho tất cả sinh viên đã được xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 như sau:

Thông báo thi kết thúc học phần Học kỳ 3 - Năm học 2020 - 2021

Thông báo thi kết thúc học phần Học kỳ 3 - Năm học 2020 - 2021

 13:57 11/08/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ Hè năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ