Hướng dẫn xem thời khóa biểu dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020

Hướng dẫn xem thời khóa biểu dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020

 22:21 18/10/2020

Sinh viên năm Nhất - khóa 2020 lưu ý một số điểm khi xem thông tin thời khóa biểu, cụ thể như sau:

Thời khóa biểu lớp BE16

Thời khóa biểu lớp BE16

 11:04 22/02/2017

Khoa KT-TC: Thời khóa biểu HK1 - NH 2013-2014

Khoa KT-TC: Thời khóa biểu HK1 - NH 2013-2014

 15:22 15/12/2015

Thời khóa biểu học chính khóa và các lớp Anh văn của Khoa KT-TC

Khoa DLKS: Thời khóa biểu và danh sách sinh viên khóa 2015 học môn Tin học đại cương HK1 - năm học 15-16

Khoa DLKS: Thời khóa biểu và danh sách sinh viên khóa 2015 học môn Tin học đại cương HK1 - năm học 15-16

 14:50 15/12/2015

Thời khóa biểu và danh sách sinh viên khóa 2015 khoa Du lịch - Khách sạn học môn Tin học đại cương. Áp dụng từ ngày 5/10/2015.

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ