Lễ ra mắt Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Ấn TP. HCM

Lễ ra mắt Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Ấn TP. HCM

 16:19 02/06/2017

03 đại diện của HUFLIT trở thành ủy viên Ban Chấp hành.
HUFLIT đã có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt - Ấn TP. HCM từ năm 2003 đến nay.

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ