lịch thi và ds thi nang luc

Thông báo lịch thi và danh sách dự thi bài thi năng lực tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc

 11:21 02/10/2021

Căn cứ thông báo và kết quả đăng ký kiểm tra năng lực tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021, Trường thông báo đến các sinh viên đã đăng ký dự thi một số thông tin như sau:

ĐẦU RA NN1

Thông báo đăng ký kiểm tra năng lực tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021

 08:25 24/09/2021

Căn cứ quyết định số 333/QĐ-ĐNT ngày 23/9/2021 của Hiệu trưởng Về việc bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021, nhà trường thông báo các đến sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Đông phương học khóa 2017 về trước tham gia xét tốt nghiệp tháng 9/2021 nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ cách thức đăng ký dự thi bài thi năng lực để thay thế chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ