Tuyển sinh Cao học ngành Công nghệ Thông tin năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin năm 2022

 15:05 03/05/2022

HUFLIT thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin 2022 với mức học phí ưu đãi 1.150.000đ/ tín chỉ

Tuyển sinh cao học ngành Quản trị Kinh doanh 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh năm 2022

 14:34 03/05/2022

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành QTKD 2022 với mức học phí ưu đãi 1.150.000đ/ tín chỉ

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ