TOT NGHIEP

Thông báo : V/v tham dự lễ trực tuyến và nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng dành cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho tất cả sinh viên đã được xét...

TB XÉT TN

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 (tháng 9/2021)

Căn cứ kết luận Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ...

HOÀN TẤT HS NHẬP HỌC TSV 2021

Thông báo hoàn tất hồ sơ nhập học - Tân sinh viên khóa 2021

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-ĐNT ngày 26/7/2021 về tổ chức nhập học đối với Tân sinh viên năm học 2021 –...


Các tin khác

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC