Khoa QTKD QT: Thông báo đăng ký môn tự chọn dành cho sinh viên khóa 2014 và khóa 2015

Thứ hai - 31/10/2016 10:57

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CÁC MÔN TỰ CHỌN
 
Kính gửi: Sinh viên khóa 2014, 2015 khoa Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

Căn cứ vào chương trình đạo tạo, sinh viên khóa 2014,2015 khoa QTKDQT sẽ đăng ký các môn tự chọn trong học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:
 • Khóa 2014:
  • Chuyên ngành Tiếp Thị (KM): sinh viên chọn 1 trong 2 môn Nghiệp vụ bán lẻ hoặc Tiếp thị dịch vụ.
  • Chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế (KQ): sinh viên chọn 1 trong 2 môn Tiền tệ- ngân hàng hoặc Lý thuyết tài chính – tiền tệ.
  • Chuyên ngành Quản Trị Nhân Sự (KN): sinh viên chọn 1 trong 3 môn Kế toán quản trị hoặc Lý thuyết tài chính – tiền tệ hoặc Quản trị doanh nghiệp.
 • Khóa 2015 (tất cả 3 chuyên ngành):
  • Sinh viên chọn 1 trong 2 môn Thư tín thương mại hoặc Soạn thảo văn bản giao dịch.
  Khoa QTKDQT đề nghị tất cả các sinh viên khóa 2014, 2015 khoa QTKDQT  phải đăng ký các môn tự chọn nói trên qua hệ thống website nhà trường (đăng ký online) trước ngày 15/11/2016.
   
  Trân trọng.
   
                   Trưởng Khoa
  (đã ký)
  Nguyễn Ngọc Huân

   

  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

  TUYỂN SINH CAO HỌC

  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  DANH MỤC