Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

THÔNG BÁO về việc SV khóa 14.2017 không tìm được nơi thực tập

THÔNG BÁO về việc SV khóa 14.2017 không tìm được nơi thực tập

 15:19 16/09/2020

THÔNG BÁO
V/v giải quyết vấn đề sinh viên khóa 2017-2021 không tìm được vị trí thực tập

Chỉ nam HUFLIT áp dụng từ khóa 2015

Chỉ nam HUFLIT áp dụng từ khóa 2015

 11:15 24/06/2016

Chỉ nam HUFLIT áp dụng cho tất cả sinh viên kể từ khóa 2015

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị khách sạn (áp dụng từ khóa 2015)

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị khách sạn (áp dụng từ khóa 2015)

 13:38 23/06/2016

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị khách sạn

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (áp dụng từ khóa 2015)

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (áp dụng từ khóa 2015)

 13:36 23/06/2016

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh (áp dụng từ khóa 2015)

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh (áp dụng từ khóa 2015)

 13:26 23/06/2016

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh, gồm 05 chuyên ngành:
- Biên - Phiên dịch
- Nghiệp vụ văn phòng
- Song ngữ Anh - Trung
- Sư phạm
- Tiếng Anh thương mại

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ