đề án

đề án

Đề án đào tạo nhân lực du lịch áp dụng cơ chế đặc thù

Đề án đào tạo nhân lực du lịch áp dụng cơ chế đặc thù

 11:40 12/05/2020

Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh công bố đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành về du lịch trình độ đại học (theo công văn 4929/BGDĐT-GDĐH ngày 20/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực CNTT trình độ đại học

Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực CNTT trình độ đại học

 11:27 12/05/2020

Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh công bố đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT trình độ đại học

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ